Stop Tanatori Sants – Aturem la llicència d’obres

Recaptació de fons per impugnar la llicència d’obres per la construcció d’un tanatori a Sants // Recaudación de fondos para impugnar la licencia de obras para la construcción de un tanatorio en Sants

Catala

L’objectiu d’aquesta nova campanya és impugnar la llicència d’obres del projecte de tanatori al barri de Sants. Aquesta llicència ha estat atorgada el desembre de 2021 per l’Ajuntament de Barcelona malgrat les irregularitats del projecte i malgrat el fet que no s’ajusta a la normativa vigent. Pensem que tenim raons de pes perquè aquest projecte no vegi la llum, però necessitem que la justícia ens doni la raó. 

És cert que tenim obert un procediment judicial contra l’aprovació del Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI) aprovat “a desgrat” per l’Ajuntament de Barcelona que, “paradoxalment”, no aporta la documentació sol·licitada pel jutge. El nou procediment que ens proposem engegar és necessari per frenar la instal·lació d’un equipament innecessari i perjudicial pel barri. 

Per què ens hauríeu d’ajudar?

Perquè considerem que aquest projecte és nefast pel nostre barri. Es tracta d’una mostra més de la mercantilització a què està sotmès el nostre entorn. Si no aconseguim aturar-lo, altres especuladors voldran repetir l’aventura en altres barris de Barcelona.

Hi ha molts aspectes normatius que aquest projecte no compleix, recollits en les al·legacions presentades per la Plataforma i també pel veïnat a títol individual, que van ser menystingudes per l’Ajuntament. Amb la ràpida concessió de la llicència d’obres es demostra una vegada més l’existència d’un tracte preferent a un privat enfront de l’interès comú. 

En els darrers dos anys, la Plataforma Stop Tanatori ha estat teixint xarxes veïnals amb diferents associacions i entitats de dins i fora del barri. El nostre objectiu és combatre un nou cas extrem d’especulació al barri de Sants, que sempre ha estat símbol de lluita i activisme veïnal. Gràcies a l’esforç de molts, vam aconseguir els fons necessaris per iniciar un procés judicial. El dia 4 de Gener de 2021 vam presentar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un recurs Contenciós-Administratiu contra l’aprovació del PEUI per part de l’Ajuntament de Barcelona. Des de llavors, el jutge ha requerit documentació rellevant, que a data de 13 de Gener de 2022 l’Ajuntament de Barcelona encara no ha aportat.

Castellano

El objetivo de esta nueva campaña es impugnar la licencia de obras del proyecto de tanatorio en el barrio de Sants. Esta licencia ha sido otorgada en Diciembre de 2021 por el Ayuntamiento de Barcelona a pesar de las irregularidades del proyecto y de que no se ajusta a la normativa vigente. Pensamos que tenemos razones de peso para que este proyecto no vea la luz, pero necesitamos que la justicia nos dé la razón.

Es cierto que tenemos abierto un procedimiento judicial contra la aprobación del Plan Especial Urbanístico Integral (PEUI) aprobado “a su pesar” por el Ayuntamiento de Barcelona que, “paradójicamente”, no aporta la documentación solicitada por el juez. El nuevo procedimiento que nos proponemos poner en marcha es necesario para frenar la instalación de un equipamiento innecesario y perjudicial para el barrio.

¿Por qué deberíais ayudarnos?

Porque consideramos que este proyecto es nefasto para nuestro barrio. Se trata de una muestra más de la mercantilización a la que está sometido nuestro entorno. Si no conseguimos detenerlo, otros especuladores querrán repetir la aventura en otros barrios de Barcelona.

Hay muchos aspectos normativos que este proyecto no cumple, recogidos en las alegaciones presentadas por la Plataforma y también por el vecindario a título individual, que fueron ninguneadas por el Ayuntamiento. Con la rápida concesión de la licencia de obras se demuestra una vez más la existencia de un trato preferente a un privado frente al interés común.

En los dos últimos años, la Plataforma Stop Tanatori ha estado tejiendo redes vecinales con diferentes asociaciones y entidades de dentro y fuera del barrio. Nuestro objetivo es combatir un nuevo caso extremo de especulación en el barrio de Sants, que siempre ha sido símbolo de lucha y activismo vecinal. Gracias al esfuerzo de muchos, logramos los fondos necesarios para iniciar un proceso judicial. El día 4 de Enero de 2021 presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del PEUI por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Desde entonces, el juez ha requerido documentación relevante, que a fecha 13 de Enero de 2022 el Ayuntamiento de Barcelona todavía no ha aportado.

Informació econòmica

Los importes recaudados se fraccionaran para cubrir diferentes apartados para cubrir los gastos legales. 

 • La mayor parte del importe recaudado (3630€) se destinaran a sufragar los gastos legales en forma de Servicio de asesoramiento jurídico y dirección letrada para la interposición de un recurso contencioso-administrativo, a través de los abogados ORTEGA & DE JUAN 

 • Otra parte del importe que recaudado (359,66€) se destinará para pagar los suplidos y derechos Contencioso por parte de un procurador 

Se suman tambien un importe para cubrir las comisiones de la plataforma Kukumiku, y un colchon para poder pagar informes tecnicos. En el caso que la recogida económica superara este importe, se custodiaría para afrontar los gastos de fases legales sucesivas y organizacion eventos.

Catala

Plataforma Stop Tanatori es constitueix el 13 de Febrer de 2020, i neix de la indignació veïnal i de la impotència en haver rebut la notícia de la imposició d'aquest tanatori en la seva fase pràcticament final.

Som les veïnes i veïns del barri de Sants a Barcelona, que defensem Can Climent dels especuladors i de l’ús privatiu que volen fer del seu entorn públic. No ens identifiquem amb cap partit, ni amb cap ideologia. Ningú ni res no ens condiciona com a Plataforma, més enllà de la protecció del nostre barri i la lluita contra els abusos i els especuladors. Volem un barri més humà, on les necessitats de les veïnes siguin el més important. Volem gaudir dels nostres espais públics com sempre hem fet. Ningú sense vincle ni relació amb Sants pot imposar-nos el model de barri que volem. Som un barri actiu, ens agraden les festes, els concerts i la xerinola. I ens agradava el Happy Parc ...

Després del tancament de l’activitat de l’històric centre d’oci infantil Happy Parc al barri de Sants, la Funerària San Ricardo S.L., amb l’aprovació de l’Ajuntament de Barcelona, va obtenir el permís per instal·lar un tanatori. Les veïnes i els veïns de Sants considerem que aquesta activitat en aquest emplaçament (carrers Puiggarí amb Comtes de Bell-lloc) és completament inadequada i amb un gran impacte negatiu els 365 dies l’any. 

El novembre de 2017 es va aprovar la normativa funerària municipal, i dos mesos després (gener de 2018), es funda Funerària San Ricardo S.L. El juny de 2019, el propietari de la finca de l’antiga Fàbrica dels Germans Climent comunica un increment del lloguer del 300% al negoci del Happy Parc, una pujada abusiva i desorbitada. El propietari informa els llogaters que una empresa privada que ofereix serveis funeraris està disposada a pagar aquest lloguer. Tot seguit, el Happy Parc demana ajut a l’Ajuntament de Barcelona i al barri, però només rep el suport veïnal. El novembre de 2019 el Happy Parc de Sants es veu obligat a tancar les portes i deixa enrere el primer parc infantil de diversió i oci de Barcelona, amb 25 anys d’història i somriures.

La Funerària San Ricardo S.L. lloga l’espai i els veïns i veïnes s’assabenten per la premsa del seu projecte. En aquest moment, neix la Plataforma Stop Tanatori i comença la resistència veïnal contra l’especulació i gentrificació al barri de Sants. La funerària presenta un Pla Especial Urbanístic Integral per modificar les condicions d’ús i d’edificació de l’edifici protegit i del seu entorn, amb la concreció del tipus d’equipament. Aquest Pla és admès a tràmit per l’Ajuntament, d’esquenes al barri, amagant-se informació i sense tenir en compte els veïns i veïnes. Amb la connivència de l’Ajuntament de Barcelona, es fa difusió del PEUI i s’inicien els tràmits per convertir la Fàbrica dels Germans Climent (peça modernista protegida i considerada com a Bé Cultural d’Interès Local, rehabilitada amb diners públics anys enrere) en un tanatori, com diuen ells, de proximitat.

Finalment el projecte s’aprova en el ple de l’Ajuntament el dia 24 de Juliol de 2020 amb el suport de gairebé tots els colors de l’espectre polític, malgrat l’oposició veïnal … Rep els vots favorables de Barcelona en Comú, PSC i Barcelona pel Canvi, l'abstenció d'ERC, Ciutadans i PP i el vot contrari de JxCat. Està clar que el diner no té ideologia i el negoci de la mort s’ho val, si no avui, potser demà …

És important remarcar que la reforma urbanística va molt més enllà de la imposició del tanatori i representa la pèrdua dels espais públics del voltant de l’edifici, utilitzat des de sempre pels veïns i veïnes per a la realització d’activitats culturals, de conscienciació, d’oci i reivindicatives.

 

 

Castellano

Plataforma Stop Tanatori se constituye el 13 de Febrero de 2020, y nace de la indignación vecinal y de la impotencia al haber recibido la noticia de la imposición de ese tanatorio en su fase prácticamente final.

Somos las vecinas y vecinos del barrio de Sants en Barcelona, ​​que defendemos Can Climent de los especuladores y del uso privativo que quieren hacer de su entorno público. No nos identificamos con ningún partido, ni con ninguna ideología. Nadie ni nada nos condiciona como Plataforma, más allá de la protección de nuestro barrio y la lucha contra los abusos y especuladores. Queremos un barrio más humano, donde las necesidades de las vecinas sean lo más importante. Queremos disfrutar de nuestros espacios públicos como siempre hemos hecho. Nadie sin vínculo ni relación con Sants puede imponernos el modelo de barrio que queremos. Somos un barrio activo, nos gustan las fiestas y los conciertos. Y nos gustaba el Happy Parc ...

Tras el cierre de la actividad del histórico centro de ocio infantil Happy Parc en el barrio de Sants, la Funeraria San Ricardo S.L., con la aprobación del Ayuntamiento de Barcelona, ​​obtuvo el permiso para instalar un tanatorio. Las vecinas y los vecinos de Sants consideramos que esta actividad en este emplazamiento (calle Puiggarí con Condes de Bell-lloc) es completamente inadecuada y con un gran impacto negativo los 365 días del año.

En Noviembre de 2017 se aprobó la normativa funeraria municipal, y dos meses después (Enero de 2018), se funda Funeraria San Ricardo S.L. En Junio de 2019, el propietario de la finca de la antigua Fábrica Germans Climent comunica un incremento del alquiler del 300% en el negocio del Happy Parc, una subida abusiva y desorbitada. El propietario informa a los inquilinos que una empresa privada que ofrece servicios funerarios está dispuesta a pagar este alquiler. A continuación, el Happy Parc pide ayuda al Ayuntamiento de Barcelona y al barrio, pero sólo recibe el soporte vecinal. En Noviembre de 2019 el Happy Parc de Sants se ve obligado a cerrar las puertas y deja atrás el primer parque infantil de diversión y ocio de Barcelona, ​​con 25 años de historia y sonrisas.

La Funeraria San Ricardo S.L. alquila el espacio y los vecinos y vecinas se enteran por la prensa de su proyecto. En este momento, nace la Plataforma Stop Tanatori y comienza la resistencia vecinal contra la especulación y gentrificación en el barrio de Sants. La funeraria presenta un Plan Especial Urbanístico Integral para modificar las condiciones de uso y edificación del edificio protegido y de su entorno, con la concreción del tipo de equipamiento. Este Plan es admitido a trámite por el Ayuntamiento, de espaldas al barrio, escondiendo información y sin tener en cuenta a los vecinos y vecinas. Con la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona, ​​se hace difusión del PEUI y se inician los trámites para convertir la Fábrica Germans Climent (pieza modernista protegida y considerada como Bien Cultural de Interés Local, rehabilitada con dinero público años atrás) en un tanatorio, como dicen ellos, de proximidad.

Finalmente el proyecto se aprueba en el pleno del Ayuntamiento el día 24 de Julio de 2020 con el apoyo de casi todos los grupos del espectro político, a pesar de la oposición vecinal … Recibe los votos favorables de Barcelona en Comú, PSC y Barcelona pel Canvi, la abstención de ERC, Ciutadans y PP y el voto contrario de JxCat. Está claro que el dinero no tiene ideología y el negocio de la muerte lo vale, si no hoy, quizá mañana …

Es importante remarcar que la reforma urbanística va mucho más allá de la imposición del tanatorio y representa la pérdida de los espacios públicos de alrededor del edificio, utilizado desde siempre por los vecinos y vecinas para la realización de actividades culturales, de concienciación, de ocio y reivindicativas.

 

21/02/2022: Objectiu complert!

Benvolguda, Benvolgut, Ens posem en contacte amb tu perquè has donat suport a la campanya de micromecenatge engegada per la Plataforma Stop Tanatori per interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’atorgament de la llicència d’obres del projecte de tanatori a una de les naus del conjunt protegit de Can Climent.

Gràcies a la teva generositat (i de mes de 100 persones) i en un temps rècord, menys d’un mes des de l’inici de la campanya, hem aconseguit recaptar els diners necessaris per fer front a les despeses associades a la demanda, 4500 euros. Sense tu no hauria estat possible. Gràcies de tot cor. Tot i haver interposat el recurs, molt probablement les obres s’iniciaran

Aquests dies hem començat a patir els inconvenients dels treballs de neteja de la nau. Cal que seguim mobilitzant-nos per donar més raons a la justícia i aturar les obres d’un negoci innecessari i malgirbat d’origen. En primer lloc ens agradaria que tornessis a guarnir el teu balcó amb una flassada i el contundent “Stop Tanatori”.

A més a més, aviat podrem trobar-nos físicament a Can Climent i fer més visible encara la nostra protesta. T’hi esperem! Moltes gràcies per la teva col·laboració!

Plataforma Stop Tanatori

Deixa un comentari

Comunitat
Barcelona - Spain
Finalitzat
101
4.500 €
28 meses

Donacions (73)

 • I

  23/02/22

  30,00 €

  Iria

  No volem el tanatori a Sants! Per les meves filles q estan totalment en contra! Anims!

 • ?

  18/02/22

  90,00 €

  Donatiu offline

  Guardiola Volvoreta (offline)

 • E

  18/02/22

  25,00 €

  Enri

  Fet

 • ?

  15/02/22

  50,00 €

  Anònim

 • ?

  09/02/22

  220,00 €

  Donatiu offline

  Guardiola Volvoreta Offline

 • E

  08/02/22

  50,00 €

  Enri

 • M

  08/02/22

  20,00 €

  Maria Iborra

  Què sigui possible el que tots i totes desitgem!

 • R

  05/02/22

  5,00 €

  Rocío

 • S

  03/02/22

  110,00 €

  Stoptanatori

  Volvoreta Guardiola

 • M

  03/02/22

  20,00 €

  Mercedes Baños

  Lo conseguiremos!!!

 • ?

  03/02/22

  10,00 €

  Anònim

  A per totes!!

 • M

  01/02/22

  50,00 €

  Margarida Oliver

 • ?

  31/01/22

  50,00 €

  Anònim

  Vinga, que entre tots ho aconseguirem! Gràcies per la feina!

 • E

  31/01/22

  50,00 €

  Enri

  Vinga que això ja ho tenim!!

 • ?

  31/01/22

  5,00 €

  Anònim

 • ?

  31/01/22

  170,00 €

  Anònim

  Volvoreta Guardiola

 • ?

  31/01/22

  100,00 €

  Anònim

 • ?

  30/01/22

  10,00 €

  Anònim

  arribarem fins al final!

 • ?

  30/01/22

  30,00 €

  Anònim

 • ?

  28/01/22

  5,00 €

  Anònim

 • ?

  28/01/22

  50,00 €

  Anònim

  Volem bucs d’assaig!

 • E

  28/01/22

  100,00 €

  Enri

 • ?

  28/01/22

  20,00 €

  Anònim

 • X

  27/01/22

  100,00 €

  XÈNIA A.

  Endavant companys! Molta força!

 • ?

  27/01/22

  25,00 €

  Anònim

  Endavant!

 • P

  27/01/22

  100,00 €

  Pilar y Francisco

 • F

  27/01/22

  5,00 €

  Família Gómez Martínez

 • ?

  26/01/22

  20,00 €

  Anònim

  Espai no adequat amb el entorn

 • ?

  26/01/22

  5,00 €

  Anònim

 • ?

  26/01/22

  5,00 €

  Anònim

 • P

  26/01/22

  5,00 €

  Paola Burbano

 • M

  26/01/22

  10,00 €

  Marta

  ànims! això ho frenarem ! mare Jaume I

 • X

  26/01/22

  25,00 €

  Xavi

  No volem un tanatori en mitg de la ciutat.

 • S

  26/01/22

  165,00 €

  Stoptanatori

 • ?

  26/01/22

  10,00 €

  Anònim

 • A

  26/01/22

  10,00 €

  Alberto G

  Entre todos tenemos que parar este error. El barrio de Sants tiene otras necesidades

 • ?

  26/01/22

  5,00 €

  Anònim

  No volem un tanatori al costat de les escoles dels nostres fills/es!

 • N

  25/01/22

  10,00 €

  Nadine

 • ?

  25/01/22

  30,00 €

  Anònim

 • ?

  25/01/22

  50,00 €

  Anònim

 • ?

  25/01/22

  200,00 €

  Anònim

 • ?

  25/01/22

  50,00 €

  Anònim

 • ?

  25/01/22

  20,00 €

  Anònim

  Donació pel recurs al Tribunal Superior de Justícia

 • C

  25/01/22

  100,00 €

  Carmen

 • A

  25/01/22

  100,00 €

  Adamo

  Fuerza a los vecinos! Se lograra\'

 • b

  24/01/22

  10,00 €

  Belén

 • M

  24/01/22

  50,00 €

  MDolors

 • S

  24/01/22

  70,00 €

  Stoptanatori

  Guardiola Volvoreta

 • ?

  24/01/22

  20,00 €

  Anònim

 • C

  23/01/22

  100,00 €

  Carlos y Emilia

  Ànims, molta força i paciència infinita.

 • ?

  22/01/22

  20,00 €

  Anònim

 • J

  22/01/22

  100,00 €

  José Luis

 • ?

  22/01/22

  100,00 €

  Anònim

  endavant i crits!

 • ?

  22/01/22

  1.000,00 €

  Anònim

 • R

  22/01/22

  50,00 €

  Ramon L Vilaseca

 • G

  21/01/22

  10,00 €

  Guillermo Fernández

 • K

  21/01/22

  10,00 €

  Kati

 • N

  21/01/22

  50,00 €

  Natalia

  Ho aconseguirem!!

 • ?

  21/01/22

  50,00 €

  Anònim

 • G

  21/01/22

  50,00 €

  Gemma Sesé

  Ajudeu-nos a que la justícia aturi aquest projecte!

 • ?

  21/01/22

  50,00 €

  Anònim

  Endavant

 • ?

  21/01/22

  100,00 €

  Anònim

  Ànim!

 • ?

  21/01/22

  20,00 €

  Anònim

 • E

  21/01/22

  15,00 €

  Elisenda

  Junts ho acomseguirem !!

 • J

  21/01/22

  50,00 €

  Josefina

 • J

  21/01/22

  50,00 €

  José Maria

 • ?

  20/01/22

  50,00 €

  Anònim

 • C

  19/01/22

  50,00 €

  Carlos

  Aturem-los¡¡¡¡¡

 • ?

  18/01/22

  20,00 €

  Anònim

 • M

  18/01/22

  50,00 €

  Montse

 • ?

  18/01/22

  50,00 €

  Anònim

 • ?

  18/01/22

  10,00 €

  Anònim

 • ?

  18/01/22

  10,00 €

  Anònim

Plataforma especialitzada en crowdfunding solidari

Oferim la nostra experiència en recaptació de fons a projectes de tot el món.

Més informació

Compromís de transparència

Analitzem prèviament tots els projectes perquè puguis donar amb confiança i tranquil·litat.

Més informació

Dóna de forma segura

Certificat https. Tota la informació personal i dades de pagament viatgen xifrats perquè donis de forma segura.

Més informació