Bixi.eus

Bixik nahi duena da, ekintza solidarioen bitartez, FK duten pertsonei eta familiei lagundu. Baina kasu honetan, familiak izango dira laguntza honen ardatz eta lehentasuna.