Kukumikun proiektu bat argitaratzeko bete beharrekoak

Erraza da Kukumikun kanpaina bat argitaratzea baina badira kanpaina orok bete beharreko baldintza txiki batzuk

Solidarios
Solidarioa izatea

Kanpaina guztiek solidarioak izan behar dute, irabazi asmorik gabeak eta premia egoera nabarmenean aurkitzen diren pertsona edo kolektiboei laguntzeko helburua eduki behar dute.

Transparentes
Gardena izatea

Kanpaina guztiek informazio egiazkoa eta egiaztagarria eskaini behar dute modu argi eta gardenean bildu den diruaren bai nondik norakoari eta bai erabilpenari buruz.

Idóneos
Egokia izatea

Nahitaez bete behar dituzte crowdfunding kanpaina orotan exijitzen diren eta jarraian aipatzen diren baldintza erraz batzuk. Segi irakurtzen 🙂

Zure kanpainak bete behar dituen oinarrizko baldintzak

 • Solidarioa, premia nabarmeneko egoeran dauden pertsona edo kolektiboei laguntzeko.
 • Irabazteko asmorik gabea*.
 • Aurrekontu errealista.
 • Informazio egiazkoa eta egiaztagarria.
 • Adinez nagusi den norbaitek sustatzen du edo adin nagusiko pertsona baten ardurapean dihardu.

Zure kanpaina onartua ez izatea eragin dezaketen arrazoiak

 • Ez da solidarioa, badu irabazteko asmoa*.
 • Diskriminatu egiten du arraza, sexua, erlijioa edo jatorria dela eta.
 • Gezurrak eta inkongruentziak dauzka, nahita funtsezko informazioa ezkutatzen du edo ezinezko gertatzen da egiaztatzea.
 • Dirua biltzeko kanpainaren beraren publizitatea egiteko erabiltzen da lortu den dirua.
 • Bildutako dirua erakunde bat sortzeko gastuetarako erabiltzen da.
 • Testuen eta irudien kalitatea eskasegia da.

*Excepciones al ánimo de lucro: Los proyectos sí pueden generar, directa o indirectamente lucro, emprendimiento o impulsar pequeñas economías individuales o colectivas de su entorno cuando se trate de sectores, comunidades o personas en situaciones desfavorecidas, y siempre que el promotor del proyecto no sea también beneficiario directo del lucro que pueda generarse.

Betetzen al dituzu baldintzak?

Sor ezazu jada zeure kanpaina edo idatzi edo konta iezaguzu hitz gutxitan zeure ideia eta guk argituko dizkizugu dauzkazun zalantzak

Bai, ziur nago
Oraindik zalantzan ditut