¡Colabora donando y participa en sorteos!

No corazón unha árbore: amadriña bosque autóctono

bosque-autoctono-1 bosque-autoctono-2 bosque-autoctono-3 bosque-autoctono-4

Contigo, plantaremos + de 10.000 árbores nativas en Galicia, evitando incendios, recuperando biodiversidade.

Promovido por: colunasanfins

303 donativos recibidos

9193€ recaudados de 10000€

10 días más para que finalice

Elige la cantidad a donar:¡Comparte y difunde!

14/01/2018: Actualización: Desde #oteubosque vese o mar [ver abajo versión en castellano]

Coas vosas achegas esta tarde rozouse mecanicamente a primeira hectárea d’ #oteubosque nunha zona do Monte Veciñal en Man Común de Froxán chamada “Vaguada do Ramo Curvo”. Desde a parte máis alta desta primeira hectárea vese toda a ría de Arousa (en días claros tamén as illas Ons e Cíes) e aínda a ría de Muros-Noia e o esteiro do Tambre. A totalidade do espazo encóntrase dentro do perímetro do curro altomedieval de Froxán que, con 5 hectáreas de superficie, é o maior dos descobertos até agora no noroeste ibérico.

Esta vaguada ardera en 2006, inzándose a seguir de eucaliptos, mesmo que ao rozar apareceron algúns exemplares de carballo que se conservarán. Colocamos provisionalmente o perímetro desta primeira hectárea neste google maps, aínda que o mapa do proxecto con indicación das árbores e espazos que amadriñou cada quen crearase na plataforma Biodiversidade Ameazada unha vez finalizada a plantación desta fase inicial.

Comezaremos os traballos o próximo día 20 de xaneiro e continuaremos o 4 de febreiro e noutras xornadas que se irán anunciando. Para participar, pedímosvos que nos confirmedes a vosa participación ata o 15 de xaneiro se ides vir o día 20, ou ata o 29 de xaneiro se estaredes connosco o día 4 de febreiro, mandando un email a colunasanfins@gmail.com Nese mesmo correo podedes indicarnos o nome co que queredes que rotulemos a pedra que poremos ao pé das vosas árbores.

Aínda precisamos moitos máis apoios para alcanzar as 10 hectáreas que nos propuxemos converter nese grande bosque para todas, polo que agradecemos que continuedes a compartir o proxecto entre as vosas amizades e contactos. O boca a boca é fundamental! Contamos convosco!

[VERSIÓN EN CASTELLANO]

Con vuestras donaciones esta tarde se ha desbrozado mecánicamente la primera hectárea de #oteubosque en una zona del Monte Vecinal en Mano Común de Froxán llamada “Vaguada do Ramo Curvo”. Desde la parte más alta de esta primera hectárea se ve toda la ría de Arousa (en días claros también las islas Ons y Cíes) y al mismo tiempo la ría de Muros-Noia y el estuario del Tambre. La totalidad del espacio se encuentra dentro del perímetro del curro altomedieval de Froxán que, con 5 hectáreas de superficie, es el mayor de los descubiertos hasta ahora en el noroeste ibérico.

Esta vaguada ardió en 2006, llenándose pronto de eucaliptos, aunque al desbrozar aparecieron algunos ejemplares de roble que se conservarán. Colocamos provisionalmente el perímetro de esta primera hectárea en este google maps, aunque el mapa del proyecto con indicación de los árboles y espacios amadrinados por cada persona se creará en la plataforma Biodiversidade Ameazada una vez finalizada la plantación de esta fase inicial.

Empezaremos los trabajos el próximo día 20 de enero y continuaremos el 4 de febrero y en otras jornadas que iremos anunciando. Para participar, os pedimos que nos confirmeis vuestra participación hasta el 15 de enero si vais a venir el día 20, o hasta el 29 de enero si estaréis con nosotros el día 4 de febrero, mandando un email a colunasanfins@gmail.com En ese mismo correo podéis indicarnos el nombre con el que queréis que rotulemos vuestra piedra y que pondremos al lado de vuestros árboles.

Todavía necesitamos muchos más apoyos para alcanzar las 10 hectáreas que nos hemos propuesto convertir en ese gran bosque para todas, por lo que agradecemos que sigáis compartiendo el proyecto entre vuestras amistades y contactos. ¡El boca a boca es fundamental! ¡Contamos contigo!

Detalle de la “Vaguada do Ramo Curvo” y del regato que forma en un plano forestal de 1945″.

 

 

[ver abajo versión en castellano]

Grazas á vosa xenerosidade amadriñouse xa a primeira hectárea completa (case 24 ferrados!) na que comezaremos a plantar este mesmo mes 1.300 árbores autóctonas. Coa vosa axuda divulgando e compartindo a campaña chegaremos axiña ao financiamento necesario para as 10 hectáreas que temos como obxectivo final, e que acollerán un total de 13.000 árbores. Por iso, vimos tamén de ampliar o obxectivo inicial ao seguinte chanzo.

Ademais, ao ter cumprido o primeiro obxectivo de financiamento de 5.000 €, Kukumiku disponibiliza os fondos recadados para iniciar xa os traballos coas mans na terra. E, como estamos no mellor momento do ano para facelo, queremos convidarvos para vir ao Monte de Froxán a comezar connosco o labor de plantar esas primeiras 1.300 árbores.

Propómosvos dúas datas iniciais: o sábado 20 de xaneiro e o domingo 4 de febreiro. Nos dous casos comezaremos os traballos ás 10:30 da mañá, comeremos xuntas no monte, e continuaremos pola tarde. Ademais da vosa insignia da “Comunidade de Conservación de Froxán”, terémosvos unhas luvas, un xantar de campo e as pedras para colocardes vós mesmas co voso nome ao pé das vosas árbores. Contamos convosco!

Como queda pouco tempo e precisamos preparar todo para vós, pedímosvos que nos confirmedes a vosa participación ata o 15 de xaneiro se ides vir o día 20, ou ata o 29 de xaneiro se estaredes connosco o día 4 de febreiro. Para iso, enviádenos un email a colunasanfins@gmail.com Haberá máis oportunidades, mais nada mellor que comezar o ano con bo pé!

[VERSIÓN EN CASTELLANO]

Gracias a vuestra generosidad se ha amadrinado ya la primera hectárea completa (casi 24 ferrados!) en la que empezaremos a plantar este mismo mes 1.300 árboles autóctonos. Con vuestra ayuda divulgando y compartiendo la campaña llegaremos pronto a la financiación necesaria para las 10 hectáreas que tenemos como objetivo final, y que acogerán un total de 13.000 árboles. Por eso, acabamos de ampliar el objetivo inicial al siguiente nivel.

Además, al haber cumplido el primer objetivo de financiación de 5.000 €, Kukumiku pone a nuestra disposición los fondos recaudados para iniciar ya los trabajos con las manos en la tierra. Y, como estamos en el mejor momento del año para hacerlo, queremos invitaros a venir al Monte de Froxán para empezar con nosotros la labor de plantar esos primeros 1.300 árboles.

Os proponemos dos fechas iniciales: el sábado 20 de enero y el domingo 4 de febrero. En ambos casos empezaremos los trabajos a las 10:30 de la mañana, comeremos juntas en el monte, y continuaremos por la tarde. Además de vuestra chapa de la “Comunidad de Conservación de Froxán”, os tendremos unos guantes, una comida de campo y piedras para colocar vosotras mismas con vuestro nombre junto a  vuestros árboles. ¿Contamos con vosotras?

Como queda poco tiempo y necesitamos preparar todo para vosotras, os pedimos que nos confirméis vuestra participación hasta el 15 de enero si vais a venir el día 20, o hasta el 29 de enero si estaréis con nosotras el día 4 de febrero. Para ello, enviadnos un email a colunasanfins@gmail.com Habrá máis oportunidades, ¡pero nada mejor que empezar el año con buen pie!

.

Presentación (VERSIÓN EN GALEGO)

#oteubosque

En 2017 o Programa das Nacións Unidas do Ambiente recoñeceu o monte de Froxán incluíndoo no Rexistro de Áreas Conservadas por Comunidades Locais e Pobos Indíxenas (ICCA), sendo o primeiro da península ibérica e terceiro da Europa ao que se lle atribúe este estatuto singular. Detrás deste recoñecemento está o empeño colectivo da Comunidade Veciñal de restaurar as zonas degradadas por sucesivos incendios (o máis recente en 2016) hoxe dominadas por eucalipto, unha especie exótica, invasora e pirófita. Os esforzos enfocáronse en reintroducir e consolidar frondosas autóctonas que protexan o bosque nativo e as súas funcións ecosistémicas (aire e auga limpos, captura de carbono, paisaxe, prevención de incendios, etc.) para as próximas xeracións e toda a sociedade. E, agora, ti tamén podes contribuír a completar esta tarefa amadriñando un anaquiño de bosque.

Con esta campaña financiarase a restauración de 10 hectáreas de monte en Froxán, actualmente degradadas pola presenza de eucalipto e outras especies invasoras pirófitas que serán substituídas por frondosas autóctonas como o carballo (Quercus robus), cerquiño (Quercus pyrenaica), sobreira (Quercus suber), acivro (Ilex aquifolium), amieiro (Alnus glutinosa), bidueiro (Betula alba), freixo (Fraxinus excelsior), etc. As plantacións serán realizadas por persoas voluntarias en accións ambientais e educativas que se levarán a cabo en 2018 e 2019, e ás que te convidaremos sempre. Boa parte destas accións enmárcanse no programa Montescola, que busca familiarizar as novas xeracións coa importancia da conservación da biodiversidade. A restauración implica, ademais, traballos de roza previos e labores de mantemento durante varios anos ata lograr consolidar o novo bosque e evitar os rebrotes de eucalipto.

Amadriña un bosque

Na Galiza usamos aínda unidades tradicionais de superficie como as cuncasferrados e fanegas, cuxa equivalencia en metros cadrados varía de comarca a comarca. En Froxán, un ferrado equivale a 420 metros cadrados. Coa túa achega estarás amadriñando un anaquiño de bosque, desde unha única árbore ata unha fanega completa. A túa contribución sufragará a adquisición da planta forestal e os traballos de roza e mantemento durante a próxima década para crear un gran bosque que axude a previr incendios e preste importantes servizos ecosistémicos ao conxunto da sociedade. Escollas a opción que escollas, saberás onde está o teu cachiño de bosque a través dun mapa online que actualizaremos segundo avance o proxecto. Así, cando queiras visitar a túa árbore, cuncaferrado ou fanega, poderás localizalos facilmente e tamén seguir desde a casa ao longo dos anos a evolución e consolidación do teu bosque mediante as actualizacións da fotografía satélite.

As plantacións de novas árbores serán realizadas a un marco aproximado de 3 x 2,5 metros, aínda que este poderá variar puntualmente en función da orografía, presenza previa de árbores autóctonas ou requirimentos dalgunhas especies. Amadriñando unha cunca de monte farás posíbel que plantemos e coidemos 5 novas árbores; amadriñando tres cuncas14 árbores; en medio ferrado plantaranse 28 novas árbores autóctonas; un ferrado acollerá 56 árboresmedia fanega 140; e nunha fanega collerán 280 árbores. Todo un bosque! A táboa seguinte detalla as distintas modalidades de amadriñamento (seguindo as medidas de superficie tradicionais), a superficie equivalente en metros cadrados, o número aproximado de árbores que collen en cada un dos espazos amadriñados e a contribución que che pedimos para cada unha delas:

Modalidade m2 Árbores Contribución
1 pé 1 5€
1 cunca 35 5 20€
3 cuncas 105 14 50€
½ ferrado 210 28 100€
1 ferrado 420 56 200€
½ fanega 1050 140 500€
1 fanega 2100 280 1000€

Obxectivos

Este proxecto participativo ten como obxectivo a restauración de ata 10 hectáreas de monte en Froxán, nas que se poderán plantar máis de 13.000 árbores autóctonas. A intervención mínima inicial que nos propoñemos é de 1 hectárea, na que se plantarán 1.300 árbores e para a que necesitamos reunir 5.000 euros. Para o proxecto completo necesitaremos 50.000 euros, mais iremos realizando as intervencións de forma gradual segundo se alcancen os fondos necesarios para levalas a cabo. Debemos traballar coa natureza, plantando durante a fase de parada vexetativa (habitualmente novembro-marzo), e realizando traballos de roza e preparación do terreo durante o resto do ano.

O teu bosque

A recompensa polo teu apoio gozarémola todas, pois as túas árbores capturarán carbono, contribuirán á regulación hídrica, preservarán a biodiversidade e serán parte dunha paisaxe única. Mais, sobre todo, farán que este bosque tamén sexa o teu bosque, e por iso pasarás a formar parte da “Comunidade de Conservación de Froxán”, a través da que manteremos a todas as copartícipes informadas sobre a evolución do bosque e de todas as actividades e proxectos que se realicen por volta del, incluídas as “rogas” (traballos colectivos de mellora ambiental) que se programen e ás que te convidaremos sempre (se nos dás o teu contacto). Como símbolo desa pertenzia entregarémoste (na túa primeira visita) unha insignia da Comunidade de Conservación co seu lema “Levo no coração uma árvore”. Ademais, colocaremos unha pedra rotulada co teu nome (ou o de quen ti queiras: persoa, entidade, mascota) ao pé dunha das árbores do espazo amadrñnado por ti. Poderás ver a túa pedra e seguir a evolución do proxecto a través do mapa web.

Presentación (VERSIÓN EN CASTELLANO)

#oteubosque

En 2017 el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente reconoció al monte de Froxán incluyéndolo en el Registro de Áreas Conservadas por Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (ICCA), siendo el primero de la península ibérica y tercero de Europa al que se le atribuye este estatuto singular. Detrás de este reconocimiento está el empeño colectivo de la Comunidad Vecinal de restaurar las zonas degradadas por sucesivos incendios (el más reciente en 2016) hoy dominadas por eucalipto, una especie exótica, invasora y pirófita. Los esfuerzos se han enfocado en reintroducir y consolidar frondosas autóctonas que protejan el bosque nativo y sus funciones ecosistémicas (aire y agua limpios, captura de carbono, paisaje, prevención de incendios, etc.) para las próximas generaciones y toda la sociedad. Y, ahora, tú también puedes contribuir a completar esta tarea amadrinando un pedacito de bosque.

Con esta campaña se financiará la restauración de 10 hectáreas de monte en Froxán, actualmente degradadas por la presencia de eucalipto y otras especies invasoras pirófitas que serán sustituidas por frondosas autóctonas como el carballo (Quercus robus), cerquiño (Quercus pyrenaica), sobreira (Quercus suber), acivro (Ilex aquifolium), amieiro (Alnus glutinosa), bidueiro (Betula alba), freixo (Fraxinus excelsior), etc. Las plantaciones serán realizadas por personas voluntarias en acciones ambientales y educativas que se llevarán a cabo en 2018 y 2019, y a las que te invitaremos siempre. Buena parte de estas acciones se encuadran en el programa Montescola, que busca familiarizar las nuevas generaciones con la importancia de la conservación de la biodiversidad. La restauración implica además trabajos de desbroce previos y labores de mantenimiento durante varios años hasta lograr consolidar el nuevo bosque y evitar los rebrotes de eucalipto.

Amadrina un bosque

En Galicia usamos todavía unidades tradicionales de superficie como las cuncasferrados y fanegas, cuya equivalencia en metros cuadrados varía de comarca a comarca. En Froxán, un ferrado equivale a 420 metros cuadrados. Con tu aportación estarás amadrinando un pedacito de bosque, desde un único árbol hasta una fanega completa. Tu contribución sufragará la adquisión de la planta forestal y los trabajos de desbroce y mantenimiento durante la próxima década para crear un gran bosque que ayude a prevenir incendios y preste importantes servicios ecosistémicos al conjunto de la sociedad. Elijas la opción que elijas, sabrás dónde está tu pedacito de bosque a través de un mapa online que actualizaremos conforme avance el proyecto. Así, cuando quieras visitar tu árbol, cuncaferrado o fanega, podrás localizarlos fácilmente y también seguir desde casa a lo largo de los años la evolución y consolidación de tu bosque mediante las actualizaciones de la fotografía satélite.

Las plantaciones de nuevos árboles serán realizadas a un marco aproximado de 3 x 2,5 metros, aunque éste podrá variar puntualmente en función de la orografía, presencia previa de árboles autóctonos o requerimientos de algunas especies. Amadrinando una cunca de monte harás posible que plantemos y cuidemos de 5 nuevos árboles; amadrinando tres cuncas14 árboles; en medio ferrado se plantarán 28 nuevos árboles autóctonos; un ferrado acogerá 56 árbolesmedia fanega 140; y en una fanega tendrán cabida 280 árboles. ¡Todo un bosque! La tabla siguiente detalla las distintas modalidades de amadrinamiento (siguiendo las medidas de superficie tradicionales), la superficie equivalente en metros cuadrados, el número aproximado de árboles que tiene cabida en cada uno de los espacios amadrinados y la contribución que te pedimos para cada una de ellas:

 
Modalidad m2 Árboles Contribución
1 pie 1 5€
1 cunca 35 5 20€
3 cuncas 105 14 50€
½ ferrado 210 28 100€
1 ferrado 420 56 200€
½ fanega 1050 140 500€
1 fanega 2100 280 1000€

Objetivos

Este proyecto participativo tiene como objetivo la restauración de hasta 10 hectáreas de monte en Froxán, en las que se podrán plantar más de 13.000 árboles autóctonos. La intervención mínima inicial que nos proponemos es de 1 hectárea, en la que se plantarán 1.300 árboles y para la que necesitamos reunir 5.000 euros. Para el proyecto completo necesitaremos 50.000 euros, pero iremos realizando las intervenciones de forma gradual según se alcancen los fondos necesarios para llevarlas a cabo. Debemos trabajar con la naturaleza, plantando durante la fase de parada vegetativa (habitualmente noviembre-marzo), y realizando trabajos de desbroce y preparación de terreno durante el resto del año.

Tu bosque

La recompensa por tu apoyo la disfrutaremos todas, puesto que tus árboles capturarán carbono, contribuirán a la regulación hídrica, preservarán la biodiversidad y serán parte de un paisaje único. Pero, sobre todo, harán que este bosque también sea tu bosque, y por eso pasarás a formar parte de la “Comunidad de Conservación de Froxán”, a través de la que mantendremos a todas las copartícipes informadas sobre la evolución del bosque y de todas las actividades y proyectos que se realicen en torno a él, incluidas las “rogas” (trabajos colectivos de mejora ambiental) que se programen y a las que te invitaremos siempre (si nos das tu contacto). Como símbolo de esa pertenencia te entregaremos (en tu primera visita) una chapa de la Comunidad de Conservación con su lema “Levo no coração uma árvore”. Además, colocaremos una piedra rotulada con tu nombre (o el de quién tú quieras: persona, entidad, mascota) al pie de uno de los árboles del espacio amadrinado por ti. Podrás ver tu piedra y seguir la evolución del proyecto a través del mapa web

(VERSIÓN EN GALEGO)[ver abajo version en castellano]

O 80% do recadado destinarase directamente a mercar as árbores en viveiros forestais e a pagar os traballos de preparación do terreo e consolidación do bosque (rozas previas á plantación e rozas a realizar nos anos sucesivos, ata que as novas árbores se consoliden sobre o mato). A planta forestal será adquirida en dous viveiros forestais próximos, que ofrecen as máximas garantías en relación á procedencia: o Laboratorio Cultigar (en Brión, que forma parte da Fundación Paideia Galiza) e Boibel Forestal (en Frades). Os traballos de roza mecánica serán confiados a pequenas empresas locais mentres que a plantación será sempre levada a cabo por persoas voluntarias, con todo o cariño e coidado (e, se podes vir, ti mesm@), baixo a supervisión de técnicas con experiencia (tamén voluntarias). O resto do recadado dedicarase a dar apoio loxístico ás persoas voluntarias que fagan as plantacións no monte (luvas, bebida e un ‘pancheo’), a facer frente ás comisións de kukumiku e das pasarelas de pagamento e a preparar os premios dos sorteos.

A seguinte táboa detalla os custos por cada hectárea (5.000 €), sendo o obxectivo último reunir os fondos necesarios para facer frente á recuperación integral de 10 hectáreas de monte en Froxán:

Concepto Custo
Adquisición árbores 2.000€
Rozas previoa y posteriores 2.000€
Gastos loxística voluntariado 550€
Comisións kukumiku + pagamento 250€
Premios para sorteos e insignias 200€
Total 5.000€

Como parte do proxecto, desenvolveremos un mapa web no que poderás seguir os avances do proxecto e localizar a túa árbore ou espazo amadriñado (que poderás visitar en calquera momento). Tamén subiremos informes periódicos conforme se leven a cabo os traballos programados e incluiranse sempre as facturas de proveedores e comprobantes de transferencia de cada gasto realizado.

(VERSIÓN EN CASTELLANO)

El 80% de lo recaudado se destinará directamente a la adquisición de los árboles en viveros forestales y al pago por los trabajos de preparación del terreno y consolidación del bosque (desbroce previo a la plantación y desbroces a realizar en años sucesivos, hasta que los nuevos árboles se consoliden sobre el matorral). La planta forestal será adquirida de dos viveros forestales próximos, que ofrecen las máximas garantías en relación a la procedencia: el Laboratorio Cultigar (en Brión, que forma parte de la Fundación Paideia Galiza) y Boibel Forestal (en Frades). Los trabajos de desbroce mecánico serán confiados a pequeñas empresas locales mientras que la plantación en sí la realizaran siempre personas voluntarias, con todo cariño y cuidado (y, si te puedes acercar, tú mism@), bajo la supervisión de técnicas con experiencia (también voluntarias). El resto de lo recaudado se dedicará a dar apoyo logístico a las personas voluntarias que realicen las plantaciones en el monte (guantes, bebida y un bocata), a hacer frente a las comisiones de kukumiku y de las pasarelas de pago y a preparar los premios de los sorteos.

La siguiente tabla detalla los costes por cada hectárea (5.000 €), siendo el objetivo último reunir los fondos necesarios para hacer frente a la recuperación integral de 10 hectáreas de monte en Froxán:

Concepto Coste
Adquisición árboles 2.000€
Desbroces previos y posteriores 2.000€
Gastos logística voluntariado 550€
Comisiones kukumiku + pagos 250€
Premios para sorteos y chapas 200€
Total 5.000€

Como parte del proyecto, desarrollaremos un mapa web en el que podrás seguir los avances del proyecto y localizar tu árbol o espacio amadrinado (que podrás visitar en cualquier momento). También subiremos informes periódicos conforme se lleven a cabo los trabajos programados y se incluirán siempre las facturas de proveedores y comprobantes de transferencia de cada gasto realizado.

 

(VERSIÓN EN GALEGO)[ver abajo versión en castellano]

Este proxecto é unha iniciativa conxunta da Asociación Ecoloxista Verdegaia, a Comunidade do Monte Veciñal en Man Común de Froxán e a asociación Sociedade Histórica y Cultural Coluna Sanfins.

Verdegaia é unha ONG ambiental con máis de 200 socias e socios fundada en 2006 para contribuír para a defensa do ambiente e o avance na transformación social e mundial en termos de sustentabilidade ecolóxica, xustiza social e paz. Ten máis dunha década de experiencia en proxectos de educación, sensibilización e voluntariado ambiental en toda Galiza. Contribuirá con asesoramento técnico, mobilizando persoas voluntarias e dando cobertura ás actividades cos seguros necesarios.

Comunidade do Monte Veciñal en Man Común de Froxán é uhna entidade consuetudinaria cuxas oríxes documentadas se remontan ao século XV e que exerce a custodia sobre 100 hectáreas de monte comunal, albergando varios hábitats naturais de interese prioritario. Desde 2017 está incluída no Rexistro de Áreas Conservadas por Comunidades Locais e Pobos Indíxenas do Programa das Nacións Unidas para o Ambiente e forma parte da European Rewilding Network. O coñecemento e bo facer tradicionais da Comunidade é o máis valioso deste proxecto.

Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins é unha entidade sen ánimo de lucro de Lousame (o concello no que está o monte de Froxán), que ten entre os seus fins a conservación do patrimonio natural e histórico local. Desde a súa fundación en 2015 colabora activamente na conservación e restauración do monte de Froxán, impulsando a creación da Aula da Natureza, o programa educativo Montescola e o inventario participativo da biodiversidade.

(VERSIÓN EN CASTELLANO)

Este proyecto es una iniciativa conjunta de la Asociación Ecoloxista Verdegaia, la Comunidade do Monte Veciñal en Man Común de Froxán y la asociación Sociedade Histórica y Cultural Coluna Sanfins.

Verdegaia es una ONG ambiental con más de 200 socias y socios fundada en 2006 para contribuir a la defensa del medio ambiente y el avance en la transformación social y mundial en términos de sostenibilidad ecológica, justicia social y paz. Tiene más de una década de experiencia en proyectos de educación, sensibilización y voluntariado ambiental en toda Galicia. Contribuirá con asesoramiento técnico, movilizando personas voluntarias y dando cobertura a las actividades con los seguros necesarios.

La Comunidade do Monte Veciñal en Man Común de Froxán es una entidad consuetudinaria cuyos orígenes documentados se remontan al siglo XV y que ejerce la custodia sobre 100 hectáreas de monte comunal, albergando varios hábitats naturales de interés prioritario. Desde 2017 está incluida en el Registro de Áreas Conservadas por Comunidades Locales y Pueblos Indígenas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y forma parte de la European Rewilding Network. El conocimiento y buen hacer tradicionales de la Comunidad es lo más valioso de este proyecto.

La Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins es una entidad sin ánimo de lucro de Lousame (el municipio en el que está el monte de Froxán), que tiene entre sus fines la conservación del patrimonio natural e histórico local. Desde su fundación en 2015 colabora activamente en la conservación y restauración del monte de Froxán, impulsando la creación del Aula de la Naturaleza, el programa educativo Montescola y el inventario participativo de la biodiversidad.


Comentarios

Una respuesta a “No corazón unha árbore: amadriña bosque autóctono”

 1. colunasanfins dice:

  Recebemos por email uma série de questões sobre o projeto e o seu contexto, que agradecemos especialmente. Polo seu interesse consideramos oportuno colocar as respostas também aqui e convidamos-vos a lançar qualquer dúvida, sugestão ou proposta que acheis relevante. Feliz ano!

  1. Qual é a superfície total do monte?
  O monte de Frojám tem 100 hectares classificados como monte vicinhal em mão comum, às que cumpre acrescentar 25 hectares mais de pequenas parcelas de monte contíguas que são propriedade particular, principalmente das própria vizinhança do lugar.

  2. Que proporções dessa superfície está ocupada por eucalipto, pinheiro e frondosas nativas?
  Atualmente está processo de redação de um projeto de ordenação que tem entre os seus objetivos a eliminação progressiva de espécies exóticas. Neste momento, as massas consolidadas de frondosas autóctones e as plantações recentes e em curso somam 25 hectares de monte vicinhal. Há mais 20 hectares de P. radiata aproximando-se à sua quenda de corta e 6 hectares onde se substituiu recentemente eucalipto por P. pinaster. O resto do monte está formado por mato, massas espontâneas de eucalipto (fruto de sucessivos lumes) e plantações de eucalipto a eliminar.

  3. Utilizaram-se fertilizantes químicos para realizar as plantações ou herbicidas na fase posterior de conservação?
  Não são utilizados fertilizantes nem outros produtos nas plantações, por não considerar-se necessário consideradas as características do solo e o caráter da intervenção. As roças posteriores serão realizadas utilizadas utilizando exclusivamente meios mecânicos.

  4. Quais as garantias de que o bosque se mantenha no tempo ou que não se usem herbicidas no futuro?
  A decisão de substituir eucaliptais por bosques de frondosas é meditada e estratégica. Em 2006 e 2016 a carvalheira existente contribuiu significativamente para frenar o avanço de lumes que colocaram em risco a aldeia. A mudança de espécies e a restauração de zonas de branha é também crucial para a regulação hídrica em anos de seca como o último, que se tornarão previsivelmente mais frequentes. A inclusão de Froxán no registo da ONU de Áreas Conservadas por Comunidades Locais implica ainda um processo de revisão cada 4 anos, que monitoriza que as medidas de gestão sobre o território tenhem como resultado a conservação efetiva dos seus valores naturais. O uso de herbicidas exclui-se durante toda a fase de conservação posterior, não apenas em base a princípios, mas também desde um ponto de vista técnico e de saúde pública, pois o seu uso poria em risco os mananciais próximos. Ainda, uma zona reforestada com uma mistura de castanheiros, por exemplo, deixas de precisar roças a partir dos 10 anos, pois as próprias árvores conseguem conter o mato.

  5. Quais os usos multifuncionais previstos para a superfície do projeto?
  Qualquer bosque destas características oferece importantes serviços ecossistémicos à sociedade: captura de carbono, regulação hídrica, barreira natural contra incêndios, reserva de biodiversidade, paisagem, lazer, etc. Outros aproveitamentos diretos serão os frutos das árvores (landras, castanhas, avelãs, …), saivas (bidueiro), cogumelos, lenha procedente de podas, etc. As achegas solicitadas consideram-se suficientes para financiar os trabalhos básicos que permitirão consolidar o novo bosque até o ponto em que sejam desnecessárias intervenções externas.

  6. Existe mais informação disponível sobre o projeto e o monte?
  Podeis encontrar algumas informações básicas (em inglês) na página do ICCA Registry (http://www.iccaregistry.org/en/explore/Spain/Froxan-Common-Woodlands) e da European Rewilding Network (http://www.rewildingeurope.com/project/froxan-commons/). Para ver as ligações das notícias do último ano sobre os trabalhos desenvolvidos (incluindo reportagens de TV) podes consultar a web da Sociedade Coluna Sanfins: https://colunasanfins.wordpress.com/sobre/

Deja un comentario

Colaborando participas en este sorteo exclusivo...

Colaboradores (303)

anónimo
Anónimo
20/01/18

5€
anónimo
Anónimo
19/01/18

5€
msharay
msharay
19/01/18

noraboa pola iniciativa, que cunda o exemplo!
10€
anónimo
Anónimo
19/01/18

5€
deLimodre
deLimodre
19/01/18

20€
anónimo
Anónimo
19/01/18

10€
sinde
sinde
19/01/18

200€
pvjuan
pvjuan
19/01/18

20€
Edu
Edu
19/01/18

5€
Xoan D.
Xoan D.
19/01/18

300€
anónimo
Anónimo
19/01/18

10€
Lucia Mourullo
20€
anónimo
Anónimo
19/01/18

10€
JB
JB
19/01/18

10€
anónimo
Anónimo
19/01/18

5€
anónimo
Anónimo
18/01/18

40€
Carlos Bravo
Carlos Bravo
18/01/18

50€
anónimo
Anónimo
18/01/18

50€
Bernardo
Bernardo
18/01/18

100€
anónimo
Anónimo
18/01/18

20€
mmmmiguens
mmmmiguens
17/01/18

10€
comba
comba
17/01/18

30€
Mar
Mar
17/01/18

20€
Otilia
Otilia
17/01/18

Fermosa iniciativa. Oxalá máis así.
20€
brath23
brath23
17/01/18

10€
mari_lesende
mari_lesende
17/01/18

Gustariame q as árbores levasen o nome Abel,Noa e Maria
15€
anónimo
Anónimo
17/01/18

5€
anónimo
Anónimo
17/01/18

10€
Sonia
Sonia
17/01/18

20€
Tere
Tere
17/01/18

20€
Liliana
Liliana
16/01/18

5€
M Carmen Perez
10€
anónimo
Anónimo
16/01/18

10€
Jose Antonio
Jose Antonio
16/01/18

A nombre de Inés Escuadra Sánchez-Apellaniz
5€
anónimo
Anónimo
16/01/18

5€
Lara Rozados
Lara Rozados
16/01/18

50€
Rafa
Rafa
16/01/18

Nombre del arbol si finalmente se lo poneis: rafocha
5€
Iria
Iria
16/01/18

20€
brunoruival
brunoruival
16/01/18

50€
NACHO QUINTELA
NACHO QUINTELA
16/01/18

HAY QUE AMPLIALO A MAIS ZONAS DE GALICIA
10€
Rubens KP
Rubens KP
16/01/18

Moitas grazas pola iniciativa!!
10€
anónimo
Anónimo
16/01/18

20€
anónimo
Anónimo
15/01/18

20€
jose cortizo
jose cortizo
15/01/18

50€
anónimo
Anónimo
15/01/18

20€
Pilotinho
Pilotinho
15/01/18

10€
Emilio V. Carral
50€
anónimo
Anónimo
15/01/18

20€
Diezoka
Diezoka
15/01/18

10€
anónimo
Anónimo
15/01/18

10€
anónimo
Anónimo
15/01/18

5€
josenardos
josenardos
15/01/18

20€
anónimo
Anónimo
15/01/18

20€
jvazquez
jvazquez
15/01/18

20€
Xandre
Xandre
15/01/18

20€
anónimo
Anónimo
14/01/18

10€
anónimo
Anónimo
14/01/18

10€
anónimo
Anónimo
14/01/18

10€
Sergio G
Sergio G
14/01/18

5€
Sergio G
Sergio G
14/01/18

5€
Penultimo
Penultimo
14/01/18

Gracias por llevar adelante iniciativas como esta.
20€
jgsuarez
jgsuarez
14/01/18

100€
anónimo
Anónimo
14/01/18

100€
Humia20
Humia20
14/01/18

20€
Roser
Roser
14/01/18

10€
AnaPortela
AnaPortela
13/01/18

5€
anónimo
Anónimo
13/01/18

10€
anónimo
Anónimo
13/01/18

5€
Chano Eiroa
Chano Eiroa
13/01/18

Hai que facer semilleiros para teren os pés gratis.
5€
anónimo
Anónimo
13/01/18

20€
Rosa Vidal
Rosa Vidal
13/01/18

50€
jonur
jonur
13/01/18

50€
Arale
Arale
13/01/18

308€
Arale
Arale
13/01/18

330€
Martiña
Martiña
13/01/18

10€
Yolanda P.
Yolanda P.
13/01/18

10€
Elena
Elena
13/01/18

20€
Inacio
Inacio
13/01/18

10€
alfredo rubio
100€
Ito
Ito
12/01/18

Que non sexa a derradeira , precisanse moitos bosques .
5€
Pili Pereiro
Pili Pereiro
12/01/18

20€
TamaraGL
TamaraGL
12/01/18

10€
composberciano
composberciano
12/01/18

Os pequenos proxectos son os máis grandes
20€
anónimo
Anónimo
12/01/18

5€
anónimo
Anónimo
12/01/18

10€
anónimo
Anónimo
12/01/18

20€
Leo
Leo
12/01/18

10€
anónimo
Anónimo
12/01/18

25€
anónimo
Anónimo
12/01/18

5€
Emma
Emma
12/01/18

5€
Tamara Rego Ribeiro
20€
anónimo
Anónimo
11/01/18

10€
anónimo
Anónimo
11/01/18

500€
Manuel B
Manuel B
11/01/18

40€
anónimo
Anónimo
11/01/18

5€
Pablo
Pablo
11/01/18

Pablo Pérez Vázquez (Pelu para os amigos)
10€
anónimo
Anónimo
10/01/18

10€
Berta
Berta
10/01/18

10€
tinop
tinop
10/01/18

Venha umha cunca (e despois umha de vinho!)
20€
mlameiro
mlameiro
10/01/18

5€
N00A
N00A
10/01/18

5€
anónimo
Anónimo
10/01/18

5€
joaquin.veira
10€
anónimo
Anónimo
10/01/18

20€
anónimo
Anónimo
09/01/18

5€
anónimo
Anónimo
09/01/18

20€
anónimo
Anónimo
09/01/18

20€
Alberto
Alberto
09/01/18

Graciñas por conservar o noso patrimonio natural!!
20€
anónimo
Anónimo
09/01/18

5€
Xian
Xian
09/01/18

Parabéns pola iniciativa.
50€
Mensi Cortizas Bouza
Mensi Cortizas Bouza
09/01/18

Excelente idea. Ojalá se extienda. Suerte!!
200€
gstv79
gstv79
09/01/18

20€
anónimo
Anónimo
09/01/18

20€
Woodendoll
Woodendoll
09/01/18

5€
David
David
09/01/18

Magnífica idea, espero que tenga mucho éxito!!
5€
Beatris
Beatris
09/01/18

20€
anónimo
Anónimo
09/01/18

5€
Alfredo Jimenez
Alfredo Jimenez
09/01/18

Plantemos arboles en toda España, dsd Suiza con amor!!
50€
Roi
Roi
09/01/18

En nombre de Roi Díaz Souto
20€
anónimo
Anónimo
09/01/18

10€
Loli
Loli
09/01/18

50€
anónimo
Anónimo
09/01/18

200€
Andres
Andres
09/01/18

10€
Xabi
Xabi
09/01/18

Maís iniciativas coma esta fan falla, parabéns e sorte.
50€
anónimo
Anónimo
09/01/18

10€
Pablo Gamallo Ponte
200€
Jorge Laborda
5€
Soniamprado
Soniamprado
09/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
Arrag
Arrag
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
Borja
Borja
08/01/18

5€
Isabel Vique
Isabel Vique
08/01/18

20€
Borja
Borja
08/01/18

5€
Borja
Borja
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

50€
Celia
Celia
08/01/18

5€
jgsuarez
jgsuarez
08/01/18

100€
alexcsa
alexcsa
08/01/18

20€
carlos calvo ulloa
carlos calvo ulloa
08/01/18

Paréceme unha idea moi boa. Eucaliptos fora de Galicia
5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
Carlos Izquierdo
30€
Dolores S
Dolores S
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

50€
Juanillo
Juanillo
08/01/18

100€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

50€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
lmasid
lmasid
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

15€
Pablo
Pablo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
David
David
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
Daniel
Daniel
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
Xurx
Xurx
08/01/18

10€
Rachilemu
Rachilemu
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
AlbertoVV
AlbertoVV
08/01/18

10€
Alex_G
Alex_G
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

50€
Crespis
Crespis
08/01/18

Que se haga la primera hectárea y se consigan las 10!
200€
anónimo
Anónimo
08/01/18

50€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
Maya Gala
Maya Gala
08/01/18

Ya es hora de que recuperéis vuestra tierra. Abrazos.
20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

15€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
Dolo
Dolo
08/01/18

10€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
Tonho Villarino
20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

20€
Nemor
Nemor
08/01/18

Boa iniciativa sorte e que ás arbores prendan!
20€
anónimo
Anónimo
08/01/18

10€
Salome
Salome
08/01/18

Adelante las iniciativas comunales!
50€
anónimo
Anónimo
08/01/18

5€
anónimo
Anónimo
08/01/18

15€
mmmmiguens
mmmmiguens
08/01/18

adiante!
5€
Maria
Maria
07/01/18

Parabéns polo voso proxecto! María Arce
10€
xabade
xabade
07/01/18

20€
Constantino
Constantino
07/01/18

20€
Tatiana
Tatiana
07/01/18

20€
anónimo
Anónimo
07/01/18

5€
Vfdzvila
Vfdzvila
07/01/18

5€
Superglu
Superglu
07/01/18

Always Keeping It Up!!!!! :)
505€
bdelavillac
bdelavillac
07/01/18

50€
LuisColder
LuisColder
07/01/18

Larga vida a los árboles.
20€
joseluis
joseluis
07/01/18

100€
Ciri
Ciri
07/01/18

20€
anónimo
Anónimo
07/01/18

5€
xan
xan
07/01/18

10€
anónimo
Anónimo
07/01/18

10€
anónimo
Anónimo
07/01/18

20€
Samartim
Samartim
07/01/18

20€
anónimo
Anónimo
07/01/18

50€
pontesa
pontesa
07/01/18

100€
anónimo
Anónimo
07/01/18

15€
Marta
Marta
06/01/18

10€
Suso
Suso
06/01/18

20€
Iriagim
Iriagim
06/01/18

Ánimo! Vivimos fora do país, pero vos apoiamos con todo
20€
anónimo
Anónimo
06/01/18

5€
anónimo
Anónimo
06/01/18

20€
anónimo
Anónimo
06/01/18

20€
Noelia.R
Noelia.R
06/01/18

10€
anónimo
Anónimo
06/01/18

20€
fesita
fesita
06/01/18

50€
anónimo
Anónimo
06/01/18

100€
acarme
acarme
06/01/18

20€
Karina
Karina
06/01/18

5€
manny
manny
06/01/18

20€
Sandra
Sandra
06/01/18

20€
Luisa
Luisa
06/01/18

Avante!!!
50€
Patricia.
Patricia.
06/01/18

Que lindo proxecto! Grazas!!
50€
anónimo
Anónimo
06/01/18

10€
Olalla
Olalla
06/01/18

20€
anónimo
Anónimo
06/01/18

20€
anónimo
Anónimo
06/01/18

10€
anónimo
Anónimo
06/01/18

20€
pablo_serrano
pablo_serrano
06/01/18

Deséxovos que o consigades, feliz aninovo!
50€
xtubio
xtubio
05/01/18

M.Regueira
5€
anónimo
Anónimo
05/01/18

5€
anónimo
Anónimo
05/01/18

20€
Nieves Vidal
Nieves Vidal
05/01/18

100€
anónimo
Anónimo
05/01/18

20€
anónimo
Donativo offline
05/01/18

Doado por @MilloELandras
100€
Rousa
Rousa
05/01/18

50€
anónimo
Anónimo
05/01/18

10€
Sarainha
Sarainha
04/01/18

20€
crismt
crismt
04/01/18

20€
Andarivel
Andarivel
03/01/18

250€
Sérgio
Sérgio
03/01/18

Força! Muitas iniciativas como esta são necessárias!
20€
anónimo
Anónimo
03/01/18

10€
CFO
CFO
03/01/18

5€
Esteban
Esteban
03/01/18

20€
Abg
Abg
03/01/18

20€
Mijail
Mijail
03/01/18

5€
anónimo
Anónimo
03/01/18

10€
anónimo
Anónimo
03/01/18

10€
OscarPr
OscarPr
03/01/18

¡Mucho ánimo!
20€
anónimo
Anónimo
02/01/18

5€
Jorganes
Jorganes
02/01/18

20€
Andrzej
Andrzej
02/01/18

5€
Trespés
Trespés
02/01/18

100€
anónimo
Anónimo
02/01/18

20€
anónimo
Anónimo
02/01/18

20€
Javier
Javier
02/01/18

5€
anónimo
Anónimo
02/01/18

50€
Iolanda
Iolanda
02/01/18

20€
Nela
Nela
02/01/18

20€
AsociacionTouda
AsociacionTouda
02/01/18

Comeza o ano dando vida a un novo bosque!!! #oTeuBosque
20€
Sonia
Sonia
02/01/18

20€
David Rodriguez Alvite
David Rodriguez Alvite
02/01/18

Gracias
20€
Santi
Santi
01/01/18

20€
anónimo
Anónimo
01/01/18

20€
anónimo
Anónimo
01/01/18

10€
anónimo
Anónimo
31/12/17

30€
cabanas
cabanas
31/12/17

20€
Vane69
Vane69
30/12/17

20€
anónimo
Anónimo
30/12/17

10€
João
João
30/12/17

20€
blinito
blinito
30/12/17

20€
anónimo
Anónimo
30/12/17

5€
IEIRIZ
IEIRIZ
29/12/17

50€
anónimo
Anónimo
29/12/17

10€
CrisV
CrisV
29/12/17

20€
anónimo
Anónimo
29/12/17

20€
DiegoGM
DiegoGM
29/12/17

10€
anónimo
Anónimo
29/12/17

5€
anónimo
Anónimo
29/12/17

5€
IEIRIZ
IEIRIZ
29/12/17

50€
colunasanfins
colunasanfins
27/12/17

Adiante! Sob o eucaliptal está a carvalheira!
20€