¡Colabora donando y participa en sorteos!

Stop Tanatori Barcelona Sants

DSC02649 Dibujo-Nieto-Sr-Joan-Feu WhatsApp-Image-2020-02-17-at-114601-AM-1-1 WhatsApp-Image-2020-02-17-at-114601-AM

Recaudación de fondos para frenar el Proyecto de instalación de un Tanatorio en Sants

Promovido por: stoptanatori

stoptanatori

55 donativos recibidos

3797€ recaudados de 4800€

Finalizado
el día 31/07/2020

Manifest (Catalá) 

Després del tancament de l’activitat de l’històric centre d’oci infantil “Happy Parc” al barri de Sants, arran d’una pujada desmesurada del lloguer, la funerària San Ricardo S.L., amb l’aprovació de l’Ajuntament de Barcelona, ha fet ja tràmits per emplaçar l’activitat funerària d’un tanatori.

Les veïnes i els veïns de Sants considerem que aquesta activitat en aquest emplaçament (carrers Puiggarí amb Comtes de Bell-lloc) és completament inadequada i portaria un gran impacte negatiu amb una activitat que es desenvolupa 365 dies l’any.

Valorem els següents punts d’impacte negatius:

‐ Gran impacte social, emocional i arquitectònic: està just al costat de zona escolar, amb dues escoles d’ensenyament primari, una llar d’infants, un institut, una universitat i una residència d’estudiants universitaris i aquest fet, entra completament en contradicció amb el Pla Municipal d’Estratègia “Protegim les escoles” per millorar la qualitat ambiental i la seguretat dels nens i nenes i per crear espais d’estada més amables.  S’ha de tenir en compte també la possible afectació del projecte a la façana modernista protegida del les antigues Fàbriques Germans Climent.

‐ Gran impacte mediambiental: aquesta activitat es fonamenta en un alt volum d’assistència de persones en vehicles privats, per vetlla i posterior comitiva cap al cementiri. L’entorn ja està prou castigat pel trànsit, efecte de tenir just al costat , l’estació de Sants amb alta activitat de vehicle privat i de taxis, també l’estació d’autobusos i el bus turístic. L’estratègia de l’Ajuntament per tal de pal·liar el canvi climàtic també entra en contradicció en aquest cas.

‐ Gran impacte a la vida al barri: La convivència veïnal es veurà afectada pel projecte a causa de l’augment de la població itinerant. També les activitats d’esbarjo que són un instrument de cohesió es veuran afectades. La Festa Major de Sants és una tradició fortament arrelada al barri. El carrer on està projectat el tanatori hi participa activament, gràcies a l’impuls dels Castellers de Sants.

‐ Gran impacte econòmic, visual, ocupació de l’espai públic: Si ens fixem en els tanatoris ja existents, veiem que acaben generant una ocupació de l’espai al voltant de l’edifici pròpiament. En aquest cas l’edifici no té parcel·la pròpia als voltants i els usuaris del tanatori acabarien ocupant l’espai de barri. A ningú li agrada veure passar, a deu metres de la finestra, cada dia de l’any i de forma continuada, persones de dol i vehicles funeraris en comitiva. Això afecta el teixit veïnal i en el mateix sentit al turisme, amb una visualització directa per part de tot visitant i turista. També és un motiu més pel possible tancament de botigues de tota la vida, afectaria negativament l’activitat comercial al barri, i pot ser obrir botigues que només vagin enfocades a l’activitat funerària.


Manifiesto (Castellano)

Tras el cierre de la actividad del histórico centro de ocio infantil “Happy Parc” en el barrio de Sants, a raíz de una subida desmesurada del alquiler, la funeraria San Ricardo SL, con la aprobación del Ayuntamiento de Barcelona, ha hecho ya trámites para emplazar la actividad funeraria de un tanatorio.

Las vecinas y los vecinos de Sants consideramos que esta actividad en este emplazamiento (calles Puiggarí con Comtes de Bell-lloc) es completamente inadecuada y traería un gran impacto negativo con una actividad que se desarrolla 365 días al año.

Valoramos los siguientes puntos de impacto negativo:

– Gran impacto social, emocional y arquitectónico: está justo al lado de zona escolar, con dos escuelas de enseñanza primaria, una guardería, un instituto, una universidad y una residencia de estudiantes universitarios y este hecho, entra completamente en contradicción con el Plan Municipal de Estrategia “Protejamos las escuelas” para mejorar la calidad ambiental y la seguridad de los niños y niñas y para crear espacios de estancia más amables. Se debe tenir en cuenta también la posible afectación del proyecto a la fachada modernista protegida de las antiguas Fábricas Germans Climent.

– Gran impacto medioambiental: esta actividad se fundamenta en un alto volumen de asistencia de personas en vehículos privados, para velatorio y posterior comitiva hacia el cementerio. El entorno ya está bastante castigado por el tráfico, efecto de tener justo al lado, la estación de Sants con alta actividad de vehículo privado y de taxis, también la estación de autobuses y el bus turístico. La estrategia del Ayuntamiento para paliar el cambio climático también entra en contradicción en este caso.

– Gran impacto en la vida en el barrio: La convivencia vecinal se verá afectada por el proyecto debido al aumento de la población itinerante. También las actividades de recreo que son un instrumento de cohesión se verán afectadas. La Fiesta Mayor de Sants es una tradición fuertemente arraigada en el barrio. La calle donde está proyectado el tanatorio participa activamente, gracias al impulso de los Castellers de Sants.

– Gran impacto económico, visual, ocupación del espacio público: Si nos fijamos en los tanatorios ya existentes, vemos que acaban generando una ocupación del espacio alrededor del edificio propiamente. En este caso el edificio no tiene parcela propia en los alrededores y los usuarios del tanatorio acabarían ocupando el espacio de barrio. A nadie le gusta ver pasar, a diez metros de la ventana, todos los días del año y de forma continuada, personas de duelo y vehículos funerarios en comitiva. Esto afecta al tejido vecinal y en el mismo sentido al turismo, con una visualización directa por parte de todo visitante y turista. También es un motivo más para el posible cierre de tiendas de toda la vida, afectaría negativamente a la actividad comercial del barrio, y posiblemente
la apertura de tiendas que vayan enfocadas a la actividad funeraria.

Catalá

Els imports recaptats es fraccionaran per cobrir divesos apartats:

Apartat 1:

-Una part de l’import recptat (3200€) s’ha destinat a sufragar les despeses legals de la 1ª Fase segons el pressupost presentat per l’Equip d’Advocats, Lliset Advocats Associats S.C.P.

Estudi antecedents, documentació i normativa aplicable

Redacció d’instàncies en via administrativa davant l’Aj. de Barcelona.

Reunió amb tècnics i/o polítics

Redacció de recursos administratius previs (reposició, o en el seu cas, d’alçada) i seguiment dels mateixos

Reunions al despatx del afectats

Apartat 2:

-Un altre part de l’import que es recaudi (1200€) es destinarà al pagament d’un informe de Mobilitat i Urbanisme per part d’una Empresa especialitzada en el sector ( Movilitat i Eficiència Locacional S.L.P.), per contrastar-ho amb l’estudi de mobilitat presentat al Pla Especial de la Funerària San Ricardo S.L.

-L’import de 300€ es destinarà a l’impressió de banderoles i material informatiu de divulgació.

-L’import de 100€ es destinarà al pagament d’un informe realitzat per un Ambientòleg i poder demostrar l’Impacte Meiambiental.

 

Si la recogida económica superara este importe, se custodiaría para afrontar los gastos de la segunda fase legal (vía judicial).

 

Castellano

Los importes recaudados se fraccionaran para cubrir diferentes apartados:

Apartado 1:

– Una parte del importe recaudado (3200€) se ha destinado a sufragar los gastos legales de la 1ª Fase, según el presupuesto presentado por el Equipo de Abogados Lliset Advocats Associats, S.C.P.

Estudio antecedentes, documentación y normativa aplicable

Redacción de instancias en vía administrativa frente al Ayuntamiento de Barcelona.

Reunión con técnicos i/o políticos

Redacción de recursos administrativos previos (reposición, o en su caso, de altura) y seguimiento de los mismos

Reuniones en el despacho de los afectadoss

Apartado 2:

-Otra parte del importe que se recaudó (1200€) se destinará a pagar un informe de Movilidad y Urbanismo por parte de una Empresa especializada en el sector (Movilitat i Eficiència Locacional S.L.P.) para contrastarlo con el estudio de Movilidad presentado en el Pla Especial de la Funeraria San Ricardo S.L.

-El importe de 300€ se destinarán a la impresión de banderolas y material informativo de divulgación.

-El importe de 100€ se destinarán al pago de un informe realizado por un Ambientólogo para poder demostrar el impacto medioambiental.

Si la recogida económica superara este importe, se custodiaría para afrontar los gastos de la segunda fase legal (vía judicial).

Catalá

Plataforma Stop Tanatori Sants, es constitueix el p.p. 13 de Febrer de 2020, i neix de l’indignació veïnal i l’impotència d’haver rebut la noticia de l’imposició d’aquest Tanatori, en la seva fase pràcticament final.

Castellano

Plataforma Stop Tanatori Sants, se constituye el p.p. 13 de Febrero de 2020, y nace de la indignación vecinal y la impotencia de haber recibido la noticia de la imposición de este Tanatorio, en su fase prácticamente final.

Comentarios

Una respuesta a “Stop Tanatori Barcelona Sants”

  1. jm@best-form.es dice:

    gràcies al grup de treball i a tothom per la feina feta, i la que farem!

Deja un comentario

Colaboradores (55)

anónimo
Anónimo
27/02/20

5€
anónimo
Anónimo
27/02/20

20€
jm@best-form.es
jm@best-form.es
28/02/20

per començar; força!
25€
stoptanatori
stoptanatori
28/02/20

780€
anónimo
Anónimo
28/02/20

10€
anónimo
Anónimo
29/02/20

10€
RamonLVilaseca
50€
anónimo
Anónimo
29/02/20

50€
anónimo
Anónimo
29/02/20

30€
anónimo
Anónimo
29/02/20

20€
anónimo
Anónimo
29/02/20

10€
anónimo
Anónimo
29/02/20

20€
anónimo
Anónimo
29/02/20

20€
anónimo
Anónimo
29/02/20

10€
Marga
Marga
29/02/20

50€
anónimo
Anónimo
01/03/20

5€
anónimo
Anónimo
01/03/20

50€
jordique
jordique
01/03/20

50€
anónimo
Anónimo
01/03/20

25€
anónimo
Anónimo
01/03/20

10€
anónimo
Anónimo
01/03/20

20€
anónimo
Anónimo
02/03/20

5€
anónimo
Anónimo
02/03/20

10€
anónimo
Anónimo
02/03/20

Donativo de Gemma Cisa Pamies
50€
anónimo
Donativo offline
02/03/20

Adelanto ya realizado al abogado
500€
anónimo
Anónimo
02/03/20

10€
jm@best-form.es
jm@best-form.es
02/03/20

molt bona idea ;-)
25€
AlbaMG
AlbaMG
02/03/20

5€
anónimo
Anónimo
03/03/20

Josep María Martí Mir
100€
anónimo
Anónimo
03/03/20

anuel Rodríguez Vargas
50€
anónimo
Anónimo
03/03/20

Jose Armengou Musach
20€
anónimo
Anónimo
03/03/20

María Pilar Más Lombarte
100€
anónimo
Anónimo
03/03/20

Enric Maso Valls
40€
anónimo
Anónimo
03/03/20

Pilar Rosa Terrasa Argelos
50€
anónimo
Anónimo
03/03/20

María Pilar Mangiron Vazquez
50€
stoptanatori
stoptanatori
03/03/20

815€
anónimo
Anónimo
03/03/20

25€
anónimo
Anónimo
04/03/20

20€
anónimo
Anónimo
04/03/20

10€
anónimo
Anónimo
05/03/20

5€
anónimo
Anónimo
05/03/20

20€
belgobe
belgobe
03/03/20

20€
nandoromaguera
20€
anónimo
Anónimo
05/03/20

10€
anónimo
Anónimo
06/03/20

Marta Torne Costa
20€
anónimo
Anónimo
06/03/20

Carmen Hurtado Navarro
50€
anónimo
Anónimo
06/03/20

Margarita Trull Bosch
50€
anónimo
Anónimo
06/03/20

Maria Teresa Sambola Torres
50€
anónimo
Anónimo
06/03/20

Juan Soldevila Adan
50€
anónimo
Anónimo
06/03/20

Rosa Sala Penarroya
20€
anónimo
Anónimo
12/03/20

Miguel Lopez Pizarro
50€
jm@best-form.es
jm@best-form.es
12/03/20

tota pedra fa paret :-)
25€
geri1590
geri1590
27/03/20

5€
anónimo
Anónimo
08/06/20

María Pilar Mas Lombarte
150€
anónimo
Anónimo
07/09/20

97€